Categories opinie & debat

Afval bestaat niet

Thuis gaan we verhuizen. Een hele generatie woonden wij hier. Er werden kinderen geboren en die verlaten nu ook één voor één het nest. We kwamen net als velen van buiten naar de rand van de stad en trekken nu verder de stad in. Dough Sanders beschrijft deze wereldwijde trend treffend in zijn boek Attractive Cities. Alle kinderen lopen bij herhaling naar de kelder of hun oude kamer om te zien wat alsnog mee kan of nu echt weg moet. Elke dag wordt een rondje gereden naar de kledingbakken van Humanitas en het milieupark. Soms naar bekenden die onze overtollige spullen weer kunnen gebruiken. Afval bestaat niet.

Waar kennen we deze zin van? Inderdaad. Het is de slogan van Van Gansewinkel. Ooit begonnen als de schillenboer in de buurt van Eindhoven. Nu één van de grootste dienstverleners in afval en energieproductie in Europa. Dat betekent dat zij afval ophalen en nagenoeg alles wordt hergebruikt als grondstof voor energie of energieproductie zelf. Dat is knap werk, want nog niet zo lang geleden werd vuilnis gewoon opgehaald en gewoon verbrand. Als je denkt in kringlopen is ‘Afval bestaat niet’ niet alleen een fraaie slogan, maar een glasheldere visie en claim to fame. Zeker vandaag de dag. De economische malheur die zich in Europa voltrekt zorgt ook voor minder afval. Nu zult u thuis nog ongeveer evenveel afval hebben, maar met name industrieel afval loopt hard terug. Dat heeft dus direct invloed op de kringloop van Van Gansewinkel. Minder aanbod van afval betekent minder grondstof voor de energieproductie. Met andere woorden: minder werk. En voor minder werk heb je in de regel ook minder machines en minder mensen nodig. Dat vraagt om een andere aansturing van de onderneming. Reden voor de aandeelhouders en commissarissen een nieuwe bestuursvoorzitter te benoemen. Dat viel nog niet mee. Uit de handen van de familie Van Gansewinkel heeft Ruud Sondag het bedrijf de afgelopen jaren groot gemaakt. Sinds afgelopen maandag mag de ervaren Cees van Gent de volgende fase in de kringloop van de onderneming leiden. Het is geen geheim dat er binnen de Raad van Commissarissen verschil van mening over het profiel van de nieuwe leider. Te makkelijk werden de karakterverschillen geduid als bouwer en breker. Je bent het één of het ander. De werkelijkheid is veelal veel genuanceerder. De Engelse taal kent een mooi gezegde: horses for courses. Dat wil niks anders zeggen dat elke wedstrijd haar eigen opstelling kent. Dat geldt ook voor de leiding van een onderneming. Elke fase in de ontwikkeling van een bedrijf vraagt om een eigen aanpak en type leiderschap. De tijd is voorbij dat een topbestuurder twintig jaar lang op dezelfde plek blijft zitten, ongeacht de conjunctuur. Nieuwe eigendomsverhoudingen, nieuwe technologieën en nieuwe markten leiden vaak tot nieuwe werkelijkheden. Het zijn allemaal reden om met enige regelmaat te kijken naar de beste opstelling om een bedrijf te leiden. Ruud Sondag mag zijn kennis en zijn ervaring bij Van Gansewinkel als grondstof voor nieuwe energie inzetten in een nieuwe rol en verantwoordelijkheid elders. Zo zie je maar, ook hier: Afval bestaat niet.

De column “Afval bestaat niet” verscheen in Trouw op vrijdag 18 mei 2012.

Share