Categories opinie & debat

Hoe Nederland veranderde

In 1980 kostte een liter bier omgerekend 75 eurocent, de prijzen voor kaas verdubbelde terwijl haar grondstof melk maar een lichte prijsstijging te zien zag.  Wij investeerden nog 27,7 procent van onze nationale begroting aan onderwijs, cultuur en wetenschappen. De staatsschuld was 86,5 miljard Euro en dat is nu 427,5 miljard, relatief gezien bleef de nationale schuld min of meer gelijk. We kenden alleen nog Nederland 1 en 2 in 1980 en gedurende de regeringsperiode van voorheen Koningin Beatrix haalden we drie medailles op de Olympische Spelen in Moskou tegen twintig in Londen. We hebben een week achter de rug waarin we de nieuwe Koning hebben ingehuldigd en dankbaar afscheid namen van een professioneel en toegewijd vorstin. Geen enkel kwaliteitsmedium liet zich onbetuigd in een terugblik op de periode van voorspoed die achter ons ligt. Cijfermatig allemaal even indrukwekkend en de één had zich nog meer uitgesloofd in het visualiseren dan de ander. NRC Handelsblad had afgelopen maandag misschien wel de meest aantrekkelijke weergave. Echter, het ging aan één parameter volledig voorbij. Nederland in de wereld.

Onder de kop Hoe Nederland veranderde kreeg de lezer over vier pagina’s feiten en wetenswaardigheden te zien in de vergelijking van Nederland in 1980 en 2013. Maar het was de interne kijk op de werkelijkheid zonder de internationale context waarin wij leven. Zo was Nederland in 1980 nog de 14e economie ter wereld gemeten naar Bruto Nationaal Product. Die positie is inmiddels gezakt naar de 17e. Niet dramatisch, maar de landen die ons voorbij snellen doen dat in een dermate hoog tempo dat Nederland al rap uit het lijstje van de vijfentwintig grootste economieën zal vallen. Het niet uitnodigen van onze minister-president bij de laatste G20-vergaderingen is daar al een helder signaal voor. Qua economische macht behoort Nederland niet meer tot de eredivisie. We moeten de versnellers Brazilië, Rusland, India en China al voor ons laten. Maar ook Indonesië, Spanje en Zuid-Korea laten ons inmiddels de rode lantaarn zien. Nu heb ik altijd geleerd dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Dat geldt ook voor de Nederlandse economie. Nederland zal als de wiedeweerga haar interne focus van de afgelopen tien jaar moeten laten voor wat het is en de blik weer in de wereld moeten werpen. Ons herstel ligt buiten! Als iconen van de netwerkgeneratie avant la lettre kunnen wij met behulp van de nieuwe Koning een inhaalslag maken en accelereren op het goede werk dat reeds gebeurd is. Daarbij helpen de kwaliteiten van ‘zijn innemende Máxima’ die ons als extra Koningin deuren in de wereld doet openen die anders gesloten blijven. Niet door onnozele aanmoedigingen om nieuwe auto’s te kopen, maar door gericht de aansluiting te blijven zoeken in de wereldeconomie kan Nederland zich snel revancheren. Een klein maar capabel koninkrijk dat een vitaal kruispunt is in de wereldeconomie. Inderdaad, Nederland veranderde. Maar de wereld nog veel meer.

De column “Hoe Nederland veranderde en de wereld nog veel meer” verscheen in Trouw op vrijdag 3 mei 2013.

Share