Categories opinie & debat

Jong geleerd en toch weer fout gedaan

Zo’n tien jaar geleden importeerden een vriend en ik een idee uit de Verenigde Staten. Daar hadden wij kennis gemaakt met een eenvoudig lespakket met touwtjes en papieren aandelen onder de naam BizWorld.  In de laatste klas van de basisschool wordt dit gebruikt als lesmateriaal om kinderen de beginselen van ondernemerschap bij te brengen. We richtten een stichting op en namen een enthousiaste vrouw Pauline in dienst om het aan de klas te brengen en betaalden de Amerikanen een vergoeding voor het gebruik. Gewoon omdat we het belangrijk vonden dat ondernemerschap voor kinderen een optie moet zijn in hun oriëntatie op wat zij later willen worden. Inmiddels hebben meer dan 20.000 kinderen in de klas een week bedrijfje gespeeld. In groepjes van zes leerlingen werken ze een week aan de productie van vriendschapbandjes. Ook moeten ze voor financiering zorgen, reclame maken en het zien te verkopen aan andere leerlingen op school. Aan het eind van de week wordt de opbrengst verrekend met wat er aan geld geleend is. Zo wordt duidelijk wie winst of verlies heeft gemaakt.

Het Amsterdam Centre for Entrepreneurship deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar het effect van dit lesprogramma. In een feestelijke bijeenkomst in de Lutherse Kerk werden afgelopen woensdag de onderzoeksresultaten gepresenteerd en aangeboden aan prinses Máxima. Onze aanstaande koningin is als oud bankier altijd geïnteresseerd in krediet, geld verdienen en daar verstandig mee omgaan. Gelukkig hoefde ze niet publiek te reageren op een flinterdun onderzoek.  De conclusie was immers dat BizWorld een positieve invloed heeft op het ondernemerschapsdenken van de kinderen, maar ook weer niet echt en dat aanvullend onderzoek nodig was.  De presentatie werd gelardeerd met allerlei niet ondernemers als de loco-burgemeester van Amsterdam, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en een topambtenaar van Economische Zaken. De aanwezige kinderen waren toen al lang met hun gedachten bij hun handeltje waar ze enthousiast over vertelden.  Zoals de 11 jarige Cas die het verkopen het leukst vond, gewoon omdat je dan euro’s krijgt. Of Thomas die van zijn zakgeld Marsen en Snickers had gekocht om ‘zijn personeel’ extra te motiveren en zo meer productie te kunnen maken. Stuk voor stuk gemotiveerde kinderen die het leuk vonden en er veel van geleerd hadden. De één vond ontwerpen leuker, de ander het maken, weer een ander de administratie en Thomas en Cas waren toch vooral graag de baas geweest in het project. Dat laatste is mooi, mensen die hun nek durven uitsteken en de leiding nemen. Dat is heel wat anders dan de academische verhandeling dat ondernemers en werknemers steeds meer op elkaar gaan lijken en dat dat goed is. Het groeiend arsenaal aan zelfstandigen zonder personeel zou zelfs die stelling bewijzen. Echt niet. Ondernemers creëren voor lange duur waarde voor de onderneming en haar omgeving, zzp’ers zorgen voor zichzelf en verder niet. Niet onderzocht, maar gewoon gevraagd: Van de zeven kinderen op het podium wilde er slechts één echt ondernemer worden. We hebben meer BizWorld nodig en minder obligaat onderzoek en nog minder mensen die vertellen dat anderen moeten ondernemen maar zelf in het brave bestaan van een matig middenveld blijven. Anders is het jong geleerd en toch weer fout gegaan.

De column “Jong geleerd en toch weer fout gedaan” verscheen in Trouw op vrijdag 1 juni 2012.

Share