Categories opinie & debat

Obscuur libel

Afgelopen week ontving de staatssecretaris van Financiën het advies van de commissie Van Dijkhuizen over de vereenvoudiging van het belastingstelsel. Zulke adviezen worden nooit in een totaal isolement gemaakt. Het wordt vooraf gesondeerd en besproken. Sterker nog, in dit geval hebben we de contouren van het advies al tijdens de formatiebesprekingen voorbij zien komen. De kern van het advies is dat privévermogen van de consument minder zwaar belast moet worden. Dat is altijd een sympathiek gebaar. Ondernemers daarentegen krijgen de rekening gepresenteerd door een hogere belasting op inkomen en mogelijk opgebouwd vermogen. Met andere woorden, ook al levert het later niks op, de fiscus wil toch tussentijds afrekenen. Het kan maar binnen zijn, is hier het adagium. Dit is raar. Het is niet alleen raar, maar ook gevaarlijk voor een economie die op haar rug ligt en louter en alleen door ondernemerschap weer vlot getrokken kan worden. Immers, het geld wat door deze belastingmaatregel naar de staat vloeit, kan niet door de eigenaar van het geld worden geïnvesteerd. En het is nou eenmaal een feit dat juist dergelijke investeringen leiden tot productie en werkgelegenheid en niks anders. In de dertig jaar dat ik nu ondernemer ben, heb ik altijd met plezier belasting betaald. Het is een deugd om bij te mogen dragen, vermits je het gevoel hebt dat het goed besteed wordt. De democratische gang naar de stembus geeft je de ruimte om hier met enige regelmaat blijk van te geven. Het is dus geen onwil van mij en menig ondernemer. Maar de plannen die nu gepresenteerd zijn, hebben een desastreus karakter omdat het voorbij gaat aan het feit dat het de ondernemers zijn die banen maken. Het is de motor van onze economie en met het hoge gehalte aan familiebedrijven ook nog eens de waarborg voor continuïteit en betrokkenheid. Kortom het plan is een obscuur libel. Een plan dat weliswaar vereenvoudiging teweeg brengt en voor de meeste mensen een aantrekkelijke lange eerste schijf voor het basistarief zal kennen. Maar dat is bij nadere beschouwing louter een bijdrage aan ons nivelleringsideaal en zal ondernemers die hun nek uit willen steken demotiveren. En daarmee slaat het plan volledig de plank mis en is er conceptueel geen touw aan vast te knopen. Nederland moet het hebben van haar innovatieve krachten, handelsgeest en ondernemerschap. De mensen die dat talent in willen zetten voor de goede zaak van het hele land worden zo onevenredig in hun ruimte beperkt. Het zal juist banen elimineren en de betrokkenheid van ondernemers met hun vermogen bij maatschappelijke projecten, donaties en sponsoring ontmoedigen. Bovendien wordt om het plan budgettair neutraal te houden de BTW maar weer eens verhoogd en de zelfstandigenaftrek afgeschaft. Welke een dramatisch scenario tekent zich hier af? Elk huishouden heeft inmiddels na vijf jaar stilstaand de tering naar de nering weten te zetten. Dat zou de overheid ook moeten doen. Minder uitgeven, in plaats van meer rondpompen.

De column “Obscuur libel” verscheen in Trouw op vrijdag 21 juni 2013.

Share