Categories opinie & debat

Spring is in the air

Als mijn dochter thuis komt met een 5,4 voor een tentamen dan zeg ik dat dit afgerond een vijf is en dus onvoldoende. Kortom, niet goed. Dat vind ik een 5,6 ook, maar dan wordt omstandig uitgelegd dat het niet zo is. Dit is wat Jan Peter Balkenende bedoelde met de zesjes cultuur die de algemene nivellering in de hand werkt. Ik noem dat blij zijn met niks. Afgelopen week werd na een groot onderzoek door TSN Nipo duidelijk dat de Nederlandse ondernemers ontevreden zijn over het kabinet. Via een rapportcijfers 5,4 maakten zij duidelijk dat het kabinet ontbreekt aan visie, focus en daadkracht. Erger nog is dat men zich niet weet vertegenwoordigd door haar eigen werkgeverskoepels.

Dit geldt voor meer dan de helft van de ondernemers. De aansluiting en verbinding is zoek gericht. Kortom, niet goed. Het is in Nederland het midden- en klein bedrijf die de banenmotor is en zorgt dat de schoorsteen blijf roken. De kurk van onze economie.

Diezelfde week presenteerde Sywert van Lienden zijn plan om met 500 jongeren en masse lid te worden van de drie klassieke grote partijen CDA, PvdA en VVD om lid te worden. Je kunt in Nederland lid zijn van meerder partijen. Met deze groep gaan zij naar de algemene ledenvergaderingen waar zij dan al gauw de helft van de recht en stem hebbende groep zullen zijn. Zo willen zij hun ideeën via democratische weg vertalen in beleid en macht. Dit is slim, onconventioneel en sympathiek. Spring is in the air, dacht ik toen ik het hoorde. De jongeren hebben een tien punten op zak dat waar de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland niet tegen kunnen zijn. Sterker nog, alles wat helpt de Nederlandse economie te revitaliseren is welkom.  Arbeidscontracten voor 3 of 5 jaar, individuele pensioenrekeningen, vergroenen van de energievoorziening, de aardgasbaten in een investeringsfonds, zzp’ers toelaten tot de sociale zekerheid. Allemaal zaken waar de jongeren en de werkgevers van Nederland  met goed fatsoen samen op zouden moeten en willen trekken. Er is een gedeeld belang.

Nadere studie leert dat het onderzoek van TNS Nipo voor tweederde deel is ingevuld door zzp’ers. Dat zijn zelfstandigen zonder personeel. Zeg maar de kleinste van het middenbedrijf. Mensen die voor eigen rekening en risico zorgen voor werk en inkomen.

In Nederlands zijn zzp’ers in veel gevallen jongeren. Twintigers, dertigers en een snel groeiende groep. De gedachte dat deze ondernemers zich én niet door de koepels van werkgevers én niet door de politieke partijen gehoord worden is geen gekke. Immers, dat laatste is waarom Sywert van Lienden met zijn Generatie 500 de krachten bundelt. Laten we hun plan serieus nemen. Het is deze generatie die de economie de komende decennia moet laten draaien. Geef ze de ruimte dat te laten doen op hun eigen manier. Toch ben ik bang dat de gevestigde orde hun oproep gewoon niet begrijpt. Net zoals onze oorlogspremier Gerbrandy op bezoek in Londen bij Winston Churchill. Hij opent de deuren van Downing Street en zegt: Spring is in the air! Zijn reactie: Why should I?

De column “Spring is in the air” verscheen in Trouw op vrijdag 27 april 2012.

Share