Categories

CCC/RSM

Het Corporate Communication Centre is een gezamenlijk initiatief van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het bedrijfsleven. Haar doel is het ontwikkelen en uitdragen van academische kennis op het terrein van Corporate Communication en staat onder leiding van prod.dr. C.B.M. van Riel.

Leendert Bikker is voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Corporate Communications Centre bv.

Share