Categories

Feyenoord City

Als het meest zichtbare project al twee maal in goede bedoelingen is gesneuveld wordt met de architecten van OMA en First Dutch onder leiding van OperatieNL een team geformeerd dat de grootstedelijke uitdaging van Rotterdam-Zuid aangaat met de planvorming van Feyenoord City. BIKKER & Company tekent voor strategie en communicatie om binnen de gestelde termijnen daadkracht aan draagvlak te paren.

Share