Categories

BIKKER & Jester Strategy

In het snel veranderende medialandschap waren RTV Rijnmond en Omroep West op zoek naar een inspirerende en strategische toekomstvisie. Samen met Jester Strategy doorzocht BIKKER & Company de veranderingen in het medialandschap, discussies over een meer effectieve regio-indeling en een bezuinigingsopgave vanuit de Rijksoverheid. De gemeenschappelijke visie is derhalve gebaseerd op diverse elementen, waaronder de behoeften van inwoners, trends en ontwikkelingen in het medialandschap, de journalistieke functie en een nieuwe regio-indeling.

De aanpak voor dit traject bestond uit 4 fasen. In de eerste fase voerden we een as-is analyse uit. Op basis van gesprekken en workshops tekenden we het huidige business model van RTV Rijnmond en Omroep West. In de tweede fase werd begrip gecreëerd voor de ontwikkelingen in de externe omgeving van de omroepen. Samen met de hoofredacteuren bepaalden we zoekvelden voor de visievorming: aandachtsgebieden waar nauwkeuriger naar gekeken dient te worden voor het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische visie. In de derde fase werd verder ingezoomd op de zoekvelden om nader te bekijken waar sterke punten van de omroepen kansen of bedreigingen raken en waar potentieel de kracht van de nieuwe organisatie ligt. In de vierde en laatste fase van het visietraject werden de resultaten uit voorgaande fasen geanalyseerd en geabstraheerd naar de nieuwe strategische visie. Om de visie concreet toepasbaar te maken is deze uitgewerkt in een toekomstig business model voor een gecombineerde organisatie. Samen met een roadmap voor implementatie vormt dit een blauwdruk voor toekomstige implementatie en uitrol van de visie.

In het visievormingtraject is gebruik gemaakt van de online projectcommunity van Jester Tools. Via de projectcommunity worden interne en externe betrokkenen op de hoogte gehouden van de voortgang van het visievormingstraject. In de community werden tussenresultaten gepresenteerd en konden deelnemers via polls, blogs en fora input geven aan de interne en de externe analyses en zodoende een bijdrage leveren aan het uiteindelijke eindresultaat.

www.jester.nl

Share