Categories

Natural Captains

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie stelde na twee jaar vergaderen vast dat een green deal op papier krijgen iets anders is dan ondernemingen ook daadwerkelijk in beweging krijgen. BIKKER & Company ontwierp een versnellingsprogramma waarin goed bedoeld beleid een uitdagend programma werd voor gemotiveerde ondernemers. Steeds meer bedrijven realiseren zich de kapitale waarde van natuur. Natural Captains is een koploperprogramma waarin bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de uitdaging aangaan om natuurlijk kapitaal duurza(a)m(er) te gebruiken. Dit doen zij door verschillende uitdagingen aan te gaan in de vorm van concrete projecten.

Share