Categories

Summercourses Professional Service Firms

Hoe blijft een grote en diverse groep van professionals aligned bij de global corporate strategy en de keuzes van het lokale management? BIKKER & Company geeft jaarlijks vorm aan een inspirerend programma waar binnen vierentwintig uur partners en directors op indringende maar informele wijze aan kennis en cohesie wordt gewerkt. Locatie is het natuurschoon van de Wadden en de ruimte voor reflectie waarbij geen enkele locatie onbenut wordt gelaten. Wij geven vorm en inhoud aan de actuele management agenda van de adviespraktijk en regisseren turn key een intensief etmaal met een jaar lang impact.

Share