Categories

World Expo 2025 Rotterdam

Nederland doet veel om te groeien en de stap te zetten naar een duurzame economie en samenleving. Maar er is meer nodig. Een grote en groeiende groep Expo Partners –bedrijven, maatschappelijke organisaties, lokale en regionale overheden– is overtuigd dat Expo 2025 een krachtig instrument is om de transitie naar een duurzame economie en samenleving te versnellen. Gezamenlijk willen zij met een tien jaar durend programma de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen aan gaan en werken aan een toekomstbestendig en blijvend beter Nederland.

Leendert Bikker is bedenker en initiatiefnemer World Expo Rotterdam 2025.

expo2025handout

Share